G. Wouterse (Hoofdredacteur)
G. Hoogsteder (Online & Video Eindredacteur)

De redactie van Cool220 kunt u mailen op; redactie@cool220.nl