Het Ministerie van Defensie heeft plannen aangekondigd om de activiteiten en oefeningen bij Luchtmachtbasis Gilze-Rijen en de directe omgeving uit te breiden.

Dit besluit komt in het licht van de veranderende veiligheidssituatie en de groeiende omvang van de krijgsmacht.

Bezorgdheid vanuit ABG-gemeenten

De ABG-gemeenten – Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen – hebben ernstige zorgen geuit over de voorgestelde uitbreidingen. Zij stellen dat Defensie momenteel al het maximale vraagt van de omgeving.

Volgens de gemeenten zou een verdere toename van de militaire activiteiten de leefbaarheid en gezondheid van zowel inwoners als dieren in gevaar brengen.

Tot en met 12 februari 2024 konden alle betrokkenen hun reacties op de plannen indienen, en zij hebben Defensie met klem verzocht om geen verdere uitbreiding van de activiteiten op en rondom de vliegbasis door te voeren.

Gevolgen voor woningontwikkeling en gezondheid

Gilze en Rijen benadrukt dat de voorgestelde uitbreidingen, waaronder toenemend gebruik van jachtvliegtuigen, een nieuwe onverharde landingsbaan en extra helikopter-landplaatsen, directe gevolgen hebben voor de mogelijkheden om woningen te ontwikkelen in de vier dorpskernen.

Bovendien wordt de directe omgeving mogelijk aangewezen als laagvlieggebied, wat ook de ontwikkelingsmogelijkheden van de dorpskernen van Alphen-Chaam en Baarle-Nassau zal beperken.

De ABG-gemeenten waarschuwen daarnaast voor negatieve effecten op de gezondheid van hun inwoners door de toename van het aantal militaire activiteiten.

Betrokkenheid België en Baarle-Hertog

De ABG-gemeenten benadrukken ook dat België en de enclaves van Baarle-Hertog bij de besluitvorming betrokken moeten worden, gezien de grensoverschrijdende gevolgen van de voorgestelde uitbreidingen.

Eerder heeft Defensie al gereageerd op de zorgen van de gemeenten met een Nota van Antwoord.

Informatieavonden door Defensie

Om meer duidelijkheid te verschaffen over de plannen, organiseert Defensie in juni en juli informatiebijeenkomsten in alle provincies.

Tijdens deze bijeenkomsten legt Defensie uit welke onderdelen van het (planMER-)onderzoek zijn aangevuld na de Nota van Antwoord en welke resultaten tot dan toe zijn behaald.

Inwoners krijgen de gelegenheid om tijdens deze bijeenkomsten hun aanvullende inzichten te delen.

Voor inwoners van de regio is er een informatieavond gepland op woensdag 26 juni 2024 van 19.15 uur tot 22.00 uur in Theater De Leest, Vredesplein 12, 5142 RA Waalwijk. De zaal gaat om 18:45 uur open.