Op zondag 2 juli 2024 heeft de gemeente Alphen-Chaam een belangrijke stap gezet in de realisatie van betaalbare starterwoningen.

Dat deed wethouder Eric Daandels door een intentieovereenkomst te tekenen voor de bouw van twaalf woningen in Galder.

Deze woningen komen in het bestemmingsplan Bollemeer, Fase 2. Jonge inwoners tussen 18 en 35 jaar gaan hier via collectief particulier opdrachtgeverschap gezamenlijk hun woningen bouwen.

Het project, dat zich rondom een centraal groen hof zal vormen, is onderdeel van een grotere beweging binnen de gemeente om betaalbare woningen toegankelijk te maken voor starters.

Het bestemmingsplan werd in juni door de gemeenteraad vastgesteld en nu kan de verkoop van de grond officieel van start gaan.

Toekomstbestendig

Wethouder Daandels benadrukte tijdens de ondertekening met deelnemende jongeren het belang van dit project: “Het is een uitdagende tijd voor starters op de woningmarkt. Als gemeente spelen we een cruciale rol in het ondersteunen van jongeren om hun eerste huis te bouwen. Dit project is een prachtig voorbeeld van hoe we als gemeenschap samen kunnen werken aan een duurzamere en inclusieve toekomst.”

De twaalf nieuwe woningen zijn niet alleen bedoeld voor jonge starters. Zes ervan zullen ook zo worden ontworpen dat ze levensloopbestendig zijn.

Daarmee worden ze geschikt voor bewoners in alle fasen van hun leven, inclusief diegenen die zorgbehoevend worden of rolstoelafhankelijk zijn.

Naast deze twaalf woningen is er binnen het bestemmingsplan ruimte gereserveerd voor nog zes extra woningen.

Eind 2024 moet de verkoop van de grond starten.